مذهب:
 
اکثر مردم شهرستان آق قلا را ترکمن ها تشکیل می دهند ، مسلمان ، اهل سنت و جماعت می باشند واز چهار شاخه حنفی ، حنبلی ، مالکی ، شافعی بیشتر پیرو مذهب حنفی و گروهی از آنها پیرو فرقه نقشبندیه که موسس آن خواجه بهاء الدین نقشبند بخارایی است . اقلیت بلوچ اهل تسنن می باشد و همچنین سیستانی های ساکن در این شهرستان شیعه می باشند.
 
زبان:
 
با توجه به اینکه ترکمن ها اکثریت این شهرستان را  تشکیل می دهند لذا زبان ترکمنی ، زبان اصلی در این شهرستان می باشد زبان ترکمنی از شاخه ترکی در گروه  زبان های اورال آتائیک قرار دارد . که یکی از شاخه های آن زبان اوغری می باشد . از دیگر زبان های رایج در این شهرستان سیستانس ، بلوچ ، افغانی که اقلیت در این شهرستان هستند  می باشد و زبان فارسی به صورت یک وسیله ارتباطی به هم قومیت های این شهرستان می باشد