پزشکی

بهترین خوراکی ها برای پیشگیری و درمان سرماخوردگی
سرماخوردگی یکی از رایج ترین بیماری های ویروسی است که با سرد شدن هوا شیوع بیشتری پیدا می کند.

بهترین روغن حیوانی کدام است؟
یکی از انواع چربی‌های منعقد شده که به شحم معروفند، دنبه است، چربی‌های منجمد که به‌دلیل کثرت اجزای عرضی به حالت جامد در آمده‌اند، برای تغذیه مناسب نیست.

مزه ششم کشف شد
دانشمندان شواهدی دال بر توانایی انسان در احساس مزه ششم کشف کرده اند.