ترکمن ها مسلمان و اهل سنت و جماعت می باشند و از چهار فرقه آن حنفی ، حنبلی ، مالکی ، شافعی ، بیشتر پیرو مذهب حنفی هستند و گروهی نیز علاوه بر آن پیرو فرقه نقشبندیه اند که مؤسس آن خواجه بهاءالدین نقشبند بخارایی متوفی به سال 791 ه . ش می باشد . این فرقه در میان گوگلان ها بر خلاف یموت ها که از مدت ها پیش ده نشین شده اند پیروان بیشتری دارند .